Pom   gamy

A

gacie

Podaruj swój

1%

Agata

Agata urodziła się 13.12.1971 r. jako zdrowa dziewczynka. Nic nie wskazywało na to, że będzie w przyszłości mieć poważne problemy ze zdrowiem.

W wieku dojrzewania zaczęły pojawiać się pierwsze objawy zaburzeń układu neurologicznego. Najpierw dotyczyły one koordynacji ruchowej, następnie – pisania oraz uczenia się, do czego doszła również niewyraźna mowa. W tym czasie Agata musiała zrezygnować z liceum, lecz swoją edukację kontynuowała w szkole zawodowej, gdzie przygotowywała się do zawodu szwaczki. Jednak liczne wypadki przy pracy uniemożliwiły jej ukończenie nauki i wówczas, po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności, przeszła na rentę chorobową.

Próbowaliśmy zdiagnozować, co to za choroba i podjąć właściwie leczenie. Niestety, bezskutecznie. Byliśmy odsyłani od specjalisty do specjalisty, wciąż bez konkretnego rozpoznania. Mimo ciągłych niepowodzeń, nie poddaliśmy się.

Z roku na rok nieznana choroba postępowała. Pojawiły się poważne zaburzenia podstawowych funkcji życiowych, takich jak chodzenie, odżywianie się czy wydalanie. W tym czasie Agata stała się już całkowicie zależna od pomocy osób trzecich. Najwięcej czasu wciąż poświęca jej 77-letnia mama – Marianna, która z racji swojego wieku nie może już samodzielnie opiekować się Agatą. Co więcej, ostatnie badania wykazały, że coraz szybsze zanikanie mózgu znacznie przyspiesza proces choroby.

Cele

Rehabilitacja

Ciągła rehabilitacja oraz zakup odpowiedniego sprzętu do ćwiczeń, wyjazdy rehabilitacyjne.

Opieka medyczna

Zapewnienie stałej opieki medycznej, okresowe badania, zakup lekarstw.

Środki higieniczne

Zakupów odpowiedniej ilości środków higienicznych niezbędnych osobie niepełnosprawnej.

Dostosowanie

Zaadaptowanie pomieszczeń do osoby niepełnosprawnej, zniwelowanie wszelkich barier.

Sprzęt

Zakup specjalistycznego łóżka medycznego, uchwytów, windy inwalidzkiej, itp.

Badania

Prowadzenie badań w celu zdiagnozowania choroby, prowadzenie dokumentacji badań.

Chcę pomóc

Pozwolimy sobie przypomnieć, że nie wiążę się to z żadnymi kosztami.
Aby przekazać 1% podatku wystarczy w formularzu PIT wpisać w polu:

Numer KRS   
0000338389

Cel szczegółowy 1%   
10778 – Grupa OPP – Pomagamy Agacie Król

Zachęcamy aby w formularzu PIT wyrazić zgodę na przekazanie danych.

Dziękujemy